جستجو
355,398

"هنریتا این کتاب را نوشته است تازه نقاشی‌هایش را هم کشیده"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008675174
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"هنریتا این کتاب را نوشته است تازه نقاشی‌هایش را هم کشیده"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008675174
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50

"کنز الابرار" نوحه سینه زنی در مدح و مراثی ال اطهار، جمعی پند و اندرز و گفتار  

9648490279
اسماعیل مناجاتی فراهانی
حلم
5,000  ریال
841202
متفرقه
موقعیت
عمومی
A
1
5

"کنز العارفین" شامل: دعای صباح، دعای کمیل، دعای عشرات، دعای سمات، دعای مشلول، دعای یستشیر، ...  

9786006421001
عباس قمی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای
قلم و اندیشه
15,000  ریال
1390
عمومی
موقعیت
عمومی
شبستان
15
33

"گوهر مراد" شخصیت‌پردازی در داستان‌های غلامحسین ساعدی  

9786009343669
مریم گلشن
فرهنگ عامه
100,000  ریال
1392
عمومی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
106

"گوهر مراد" شخصیت‌پردازی در داستان‌های غلامحسین ساعدی  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786009343669
مریم گلشن
فرهنگ عامه
100,000  ریال
1392
عمومی
موقعیت
دانشگاهی
2
27

"یه مرد تنها و تک یه دلقک بانمک"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008347316
رامتین فرزاد
پرتقال
140,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"یه مرد تنها و تک یه دلقک بانمک"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008347316
رامتین فرزاد
پرتقال
140,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50

"یک نار و صد بیمار" به انضمام منظومه "سمندرخان"  

9786006535647
شاعر:اسفندیار جهانشیری
قلم آذین رضا
100,000  ریال
1393
شعر
موقعیت
عمومی
شبستان
15
17

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102