جستجو
355,398

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سیندرلا"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008347859
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سیندرلا"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008347859
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: پری دریایی"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008347866
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: پری دریایی"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008347866
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سفیدبرفی"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008347842
رامتین فرزاد
پرتقال
140,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سفیدبرفی"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008347842
رامتین فرزاد
پرتقال
140,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حقوق بشر، علی (ع) و انقلاب فرانسه  

9646590217
جورج جرداق
فراهانی
750,000  ریال
93
0
موقعیت
عمومی
شبستان
17
24

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و سقراط، علی (ع) و اعلامیه جهانی حقوق بشر(مجموعه کامل)  

9646590225
؛ ویراستار:پولاد فرخزاد
فراهانی
750,000  ریال
93
0
موقعیت
عمومی
شبستان
17
24

"ایزو، کاربردی، اصولی"  

9786005921373
آرش اصغری‌نژاد ؛ زیرنظر:راهب عارفی
راشدین
90,000  ریال
1393
کشاورزی
موقعیت
عمومی
شبستان
22
11

"بانک آزمون جامع فیزیک" رشته تجربی نظام جدید قابل استفاده: شرکت‌کنندگان کنکور سراسری دانشگاه آزاد ...  

9647051042
حجت ایرانی
مخطوط
25,000  ریال
1383
مذهبی-آموزشی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)